"מטבע המקדש שקל הקודש, ערכו נצחי.
מטבע היסוד בכלכלת המקדש ובכלכלת העולם.
מידה ומשקל וערך יציבים"
הלל וייס
מייסד המקדש בציון
מטבע המקדש

מחצית השקל

בית דין הסנהדרין חנך מזבח לבנים כשר לשם חידוש עבודת המקדש. אנו צופים פני עתיד לראות מזבח זה או משוכלל ממנו במקומו המכוון והנצחי בעזרת המקדש בהר המוריה הוא הר הבית. אם כך יתרחש מחצית השקל שהוא מטבע חולין ישמש לקניית קרבנות שלמים נדרים ועולות פרים לשלום האנושות כולה בחסדי ה' אלוקי ישראל בורא העולם ומנהיגו.

ארגון 70 האומות

מטבע מיוחד זה מוקדש לגברת ניקי היילי שגרירת ארה"ב באו"ם לשעבר, כהוקרה על מנהיגותה המתמידה והעקבית למען עם ישראל, מדינת ישראל ושלום העולם. בית דין הסנהדרין המייסד את ארגון "שבעים אומות" כחלופה מתקנת לאו"ם. בית הדין קורא לגברת היילי להיות נשיאת הכבוד של ארגון שבעים אומות.

מטבע המקדש

העמותה פועלת לכינון "רשות המקדש" שתרכז את כל ענייני בית המקדש בחומר וברוח. תקדם הפעלת יהודים וגויים סביב המקדש, בהיעדרו ובבניינו.
הרשות פועלת ליצור פעילות בהתאם למצב בו עומד בית המקדש על תילו, "כהנים בעבודתם, לווים בשירם וישראל במעמדם". בין היתר פועלת הרשות לקיום אירועים ותרגולים של טקסי המקדש. הקרבת קרבן פסח, ניסוך המים, קצירת והקרבת העומר, סדר העבודה, שתי הלחם כבשי עצרת ומקרא ביכורים.
החל בשנת תשע"ז (2017) הנפיקה הרשות מטבעות להנחלת נוכחות המקדש באמצעות נתינת 'מחצית השקל' בערכו ההלכתי המירבי, למימון התרגולים והמוכנות לעבודת המקדש.
הרשות פועלת לעורר את הנוכחות הממשית של קיום בית המקדש אף בהעדרו, באמצעות: ייצור דגמים לכלי מקדש כשרים כמו מזבח ומנורה וייצור שמן, יין וסולת בטהרה להמחשה ומוכנות לעבודת הבית מיד לכשיתאפשר, אך לא פחות להנחלת נוכחות המקדש בחיי היומיום.
הרשות מקיימת מחקרים אקדמאים וכנסי חשיפה בענייני החומר שבמקדש כגון סולת, יין, שמן, בשמים, לחם הפנים, לחמי תודה ונטיעות למקדש. פעולות הרשות מגוונות ועוסקות בכל תחום שהיה פעיל בימי המקדש ורואה חשיבות רבה בהנחלת תרבות זו בזמננו אנו.

הלל וייס

מייסד עמותת "המקדש בציון"

כנס שבעים אומות

דמי רישום לכנס 100 ₪ יש לבחור את סוג הכרטיס: ארוחה חגיגית ₪180 3 X ₪540 הוסף לכרטיס הסעה להר הבית ₪100 הלוך ושוב מעמד

קרא עוד »