כבש

בחר את החבורה שלך לקרבן הפסח:

חבורת הרב אהרון יצחק שטרן

פרטי הכבש:

תאריך לידה: ט' שבט ה'תשע"ט
משקל כולל בי"ג אדר ב': – 44.5 ק"ג
משקל צפוי עד ערב פסח ה'תשע"ט: 57 ק"ג
כמות מנות של 30 גר': 475 יחידות
משק: מלאכי השלום – אליאב ליבי
נבדק סומן ומבוקר מומין: י"ג אדר ב'

885

כזייתות: 475

437 כזייתות נותרו

מחיר כזית: 18.00

ערך: 0.5 דינר

הרב אהרון יצחק שטרן

חבורת פרופסור הלל וייס

פרטי הכבש:

תאריך לידה: י"ב שבט ה'תשע"ט
משקל כולל בי"ג אדר ב': – 24 ק"ג
משקל צפוי עד ערב פסח ה'תשע"ט: 35.5 ק"ג
כמות מנות של 30 גר': 295 יחידות
משק: מלאכי השלום – אליאב ליבי
נבדק סומן ומבוקר מומין: י"ג אדר ב'

582

כזייתות: 295

212 כזייתות נותרו

מחיר כזית: 18.00

ערך: 0.5 דינר

הלל וייס2

חבורת הרב יעקב ליבי

פרטי הכבש:

תאריך לידה: ט' שבט ה'תשע"ט
משקל כולל בי"ג אדר ב': – 33 ק"ג
משקל צפוי עד ערב פסח ה'תשע"ט: 45.5 ק"ג
כמות מנות של 30 גר': 379 יחידות
משק: מלאכי השלום – אליאב ליבי
נבדק סומן ומבוקר מומין: י"ג אדר ב'

555

כזייתות: 379

343 כזייתות נותרו

מחיר כזית: 18.00

ערך: 0.5 דינר

הרב יעקב ליבי

0

אם היום יתקע שופר גדול לחירותנו, הנהיה מוכנים עם הכבשים והעיזים להקרבת הקורבן הזה? האפשרות להשתתף במצווה גדולה זו, החשובה כברית מילה והנמנע ממנה עובר בכרת, הינה רק כאשר נמנית על השה כשהוא עדיין חי.
כאן תרכוש מינוי ותהיה "בן חבורה" בקרבן הפסח מכבש תמים זכר בן שנה, כשכל מנוי יוכל לקבל לפחות כזית מהכבש שיעמוד הכן במקום קרוב למקום המקדש, שכשיסתייע ונזכה להקריב בע"ה את הקורבן, נספיק לקראת החג.
הכבשים, כפי הכמות שתידרש למס' המנויים, מבוקרים ומפוקחים ממומין, מסומנים במס' על ידי משרד החקלאות ומטופלים כחוק ואופן המינוי השותפות בהם תהיה על פי כל כללי ההלכה. בכתב המינוי שתקבלו לאחר הרכישה, יהיו לכם את כל פרטי הכבש (שם החבורה, ראש החבורה, תאריך לידת הכבש ומספרו הסידורי במשרד החקלאות). הכבשים יועמדו פיזית ביום י"ד בניסן במקום קרוב להר הבית כפי שיתואם עם ראש החבורה, מוכנים למצוות הקרבת קרבן הפסח.